TORMOD TVETE VIKTORMOD TVETE VIK

  • Stacks Image 61
  • Stacks Image 70
  • Stacks Image 68
  • Stacks Image 63
  • Stacks Image 59
  • Stacks Image 66

3x Choir SATB version

Flykten Valde Oss

12 min


Piece for 3x choir SATB (12 parts) set to the poem "Flykten Valde oss" by Stig Dagerman commissioned by Naas Konsthantverk. Published by Ejeby Forlag.

Stacks Image 97

Choir SATB + soli version

Flykten Valde Oss

12 min


Piece for choir SATB + soli set to the poem "Flykten Valde oss" by Stig Dagerman commissioned by Naas Konsthantverk. Published by Ejeby Forlag.

Stacks Image 104
The piece had its premiere at Nääs Choir Festival, Sweden 26.august 2017 in collaboration with Körcentrum Väst.

IN SWEDISH:
Flykten valde oss är ett suggestivt «vandrande körverk» för 3 körer SATB till Stig Dagermans text som först publicerades i samlingen Dagsedlar 1953. Texten berör ett ständigt aktuellt tema och gestaltas musikaliskt genom att nyttja körernas placering och rörelser i förhållande till rummets naturliga akustik.

Verket var en beställning till Nääs Körfestival 2017 och uruppfördes av Härlanda Voices, Kören Saltstänk, Hemsjökören & Skallsjö Vokalensemble under ledning av dirigenten Gunno Palmquist.

Verket kan med fördel sjungas av körer på olika nivåer. Det finns ett förslag till en enkel koreografi. Till en början står de tre körerna placerade på olika ställen i lokalen, till exempel på scenen och på var sin sida av publiken. Publiken sitter eller står på detta sätt i musikens centrum. Efter ett tag sätter körerna igång en kollektiv vandring, där det slutliga målet är att forma en stor cirkel runt publiken. Verket tonar ut i ett långt slutackord under vilket en av körerna fortsätter sin vandring ut ur konsertlokalen medan de övriga sångarna blir stående kvar.

”Flykten valde oss” finns också i en reducerad version för kör SATB med solo eller mindre sologrupp i varje stämma. Denna version lämpar sig alltså för en kör i en mer konventionell sättning.

Sheet music:
https://ejeby.se/produkt/flykten-valde-oss-3-korer-satb/
https://ejeby.se/produkt/flykten-valde-oss-satb-och-soli/FLYKTEN VALDE OSS


Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

Stig Dagerman
Dagsedlar (21/4 1953)

STIG DAGERMAN (1923–1954)


Trots sin tidiga död skrev Dagerman fyra romaner och ett stort antal dikter, noveller, teaterpjäser och reportage. Mest känd är Dagerman kanske för sina två romaner Tysk höst och Bränt barn. Novellen Att döda ett barn, minns alla som hört eller läst den. Dikten Flykten valde oss skrev Dagerman 1953. Dikten är en tidlös vädjan om medmänsklighet och en rättvisare världsordning.

Nääs Körfestival är glad över att vi fått förtroendet av Norstedts förlag och Stig Dagermans dotter Lo Dagerman att förvalta arvet efter ett sådant betydelsefullt författarskap.

(www.dagerman.se)
Stacks Image 20

Foto Sune Stigsjöö, 1947/Stig Dagermansällskapet

IMBD